พวกสาวกกรีนทีเลิฟเวอร์มารู้ถึงประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะกันเถอะ

เครื่องดื่มชาเขียวในปัจจุบัน เป็นที่นิยมไปทั่วโลก และมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยชาเขียว 2 ชนิดที่รับความนิยมอย่างมากคือ “มัทฉะ” และ “กรีนที”