ชีสมีประโยชน์อย่างไร จะอร่อยแค่ไหนมีสิ่งที่ต้องรู้เหมือนกัน

คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการกินชีส (cheese) กับสุขภาพที่ดีมักจะไปกันไม่ได้ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นโรคหัวใจ คอเลสเทอรอลสูง และไขมันเกาะจับเส้นโลหิต